Staroměstské náměstí
Prašná brána

Královská cesta

Královská cesta je spojnice mezi královým měšťanským sídlem - Královým dvorem a Pražským hradem. Královská cesta vedla od Prašné brány Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, přes Malý rynek Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí, po Karlově mostě do Mostecké ulice a na Malostranské náměstí. Z jeho horního rohu za kostelem sv. Mikuláše vzhůru Nerudovou ulicí na Pohořelec, odkud sestupovala Loretánskou ulicí k Hradčanskému náměstí a k západní bráně do Hradu.

Odbočka z Nerudovy ulice přímo na Pražský Hrad dříve neexistovala, vznikla až v 17. století. Královská cesta není termín historický, je to vžitý pojem. Královská cesta byla cesta, kterou musel projet budoucí král ke korunovaci v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Trasa se v průběhu doby měnila, ale v 15. století byl určen dnešní směr. Je to cesta historickým centrem Prahy. Čeští panovníci žili v tzv. Králově dvoře (dnešní obecní dům) a ke korunovaci jeli od Prašné brány ulicí Celetnou, projeli Staroměstským a malým náměstím, ulicemi Nerudovou a Ke Hradu a nakonec přes Hradčanské náměstí do katedrály sv. Víta.